% %
%

#177 Acrobat Pro Del opp PDF i enkeltsider

Hvis du har en PDF på mange sider, men ønsker å lagre hver enkelt side som en separat fil, kan du gjøre dette enkelt i Adobe Acrobat Professional.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.
 2. Under Tools gå til Pages og velg Split Document.
  Split Document
  Ps: Hvis du ikke finner Pages, slå det på ved å gå til panelmenyen oppe til høyre (a).
 3. I vinduet som kommer opp kan du velge innstillinger. For å dele i enkeltsider, sett Max Pages til 1.
  Max Pages
 4. Som standard vil den lagre dokumentet i samme mappe som originalen, og legge på _Part# (#=sidetall) i filnavnet. For å endre dette velger vi Output Options. Velg Apply to Multiple for å splitte mange dokumenter (jeg gjør ikke det i dette eksempelet). Hvis du ikke ønsker å endre noe, trykk OK og du er ferdig (hopp over steg 5).
 5. Jeg synes ikke det er nødvendig på skrive «Part» i alle filnavnene, så jeg fjerner haken for dette (b). Hvis du ønsker å lagre filene i en bestemt mappe, velg A Folder on My Computer (a). Trykk OK, og OK.
  Output Options
 6. Dokumentet er nå delt i enkeltsider.
  Successfully split Files

Merknader

 • I steg 3 kan du også splitte til en bestemt filstørrelse, f.eks. for å få sendt en stor PDF fordelt på flere e-poster (selv om det da normalt er bedre med andre overføringsmetoder). Du kan også splitte etter bokmerker på toppnivå for å få en PDF per kapittel.
 • Se også Batch Rename i Bridge for å endre navn på mange filer på en gang.
%