% %
%

#184 Photoshop Sette inn elementer i et bilde (fotomanipulasjon)

I dette tipset skal jeg gå gjennom hva man bør tenke på når man skal sette inn elementer på et foto og få det til å se realistisk ut (f.eks. sette inn en vase på et bord, en person i bakgrunnen, etc.). Dette er en generell gjennomgang, da hva som faktisk må gjøres vil variere fra situasjon til situasjon. Jeg anbefaler at disse stegene gjøres rett etter råkonverteringen, før man begynner med videre retusj og kreative justeringer (se tips om generell arbeidsflyt ved bildebehandling).

 1. Matche lys og perspektiv
 2. Frittlegge og posisjonere
 3. Match fokus (blur)
 4. Match farger/lyshet/kontrast
 5. Legg til skygger og lys
 6. Match støy
 7. Globale justeringer

Valg av kildemateriale. Lys og perspektiv.

Før Photoshop-jobben begynner må du sørge for at de to bildene realistisk kan kombineres. Perspektiv og lyssetting (spesielt retningen på lyset) på de to bildene må stemme. Dette er to ting du ikke kan få korrigert i Photoshop, og hvis perspektiv eller lyssetting avviker vesentlig på de to bildene vil du ikke kunne få det til å se realistisk ut.

Hvis du tar ett eller begge bildene selv har du en stor fordel siden du da har full kontroll over dette.

MAtch perspective

Frittlegge og posisjonere

Jeg anbefaler at du tar utgangspunkt i «bakgrunnsbildet» og limer så inn bildet som skal inn i scenen. Høyreklikk på det innlimte laget og konverter til et Smart Object. Det at laget ligger som et Smart Object gjør at du kan trygt kan transformere (skalere/rotere) laget flere ganger uten å miste kvalitet, og senere også legge på Smart Filters.

Place Smart Object

Du kan dobbeltklikke på Smart Object-laget for å åpne objektet som et separat bilde. Her kan du da bruke en lagmaske til å frittlegge objektet så det ligger på gjennomsiktig bakgrunn. Frittlegging er et stort tema i seg selv, så det vil jeg ikke gå nærmere inn på her, men se gjerne min fremgangsmåte for å frittlegge hår.

Når du er ferdig med maskingen kan du lagre/lukke bildet og det vil oppdatere seg i hoveddokumentet.

Du kan nå bruke Edit > Free Transform (Cmd/Ctrl-T) for å rotere/posisjonere laget slik du ønsker. Ta deg god tid. Zoom inn og ut etter behov. Trykk Enter for å godta transformasjonen. Er du misfornøyd kan du uten problemer gjøre det flere ganger siden laget er et Smart Object!

Masked and positioned

Ps: Hvis objektet skal ligge delvis bak andre elementer i scenen kan du enten legge en maske på Smart Objektet, eller legge en frittlagt kopi av elementet det skal ligge bak som et eget lag foran.

Match fokus (blur)

Scenen og det innsatte objektet har antagelig nå en smule forskjellig skarphet. Zoom inn til minst 100% for å studere det nøye. Normalt vil det innsatte objektet være nedskalert fra sin opprinnelige størrelse og dermed være en smule skarpere enn bildet det settes inn på. Det kan også hende at du setter inn et objekt i en del av fotoet som er ute av fokus.

Dette løses enkelt ved å legge på et blur-filter på objektet (eller bakgrunnen hvis den er skarpest). Hvis alt har god skarphet holder det ofte med Gaussian Blur og kanskje så lite som 0,4 px radius. Skal objektet være ute av fokus, vurder i stedet filteret Field Blur (Blur Gallery) eller Lens Blur for mer realistisk blur (Lens Blur er tyngre, men gir deg noen fler avanserte valg).

Siden laget vårt er et Smart Object så blir filteret liggende som et «Smart Filter» som du når som helst kan gå tilbake og etterjustere på. (Obs: Lens Blur og Blur Gallery kan ikke legges på som Smart Filter i CS6 eller eldre).

Match blur

Match farge/lyshet/kontrast

Det innsatte objektet har antagelig et avvik i farge/lyset/kontrast i forhold til bildet det er satt inn i. Dette kan du korrigere ved å bruke justeringslag. 99 % av jobben kan du normalt gjøre med et Curves Adjustment Layer, men bruk også andre justeringslag ved behov (som f.eks. Vibrance).

Legg til justeringslaget over laget med objektet. For å få justeringen til å kun påvirke det ene laget, hold nede Alt og klikk *mellom* lagene. Alternativt velg Layer > Create Clipping Mask. Det finnes også en knapp i Properties-panelet som gjør dette.

Legg til skygger og lys

Kaster scenen skygger på objektet? Kaster objektet skygger på scenen? Antagelig. I så fall er det nå på tide å legge til dette. Legg til skyggene kastet på objektet som nye lag «klippet» til objektet (på samme måte som justeringslagene), og skygger på scenen legger du på egne lag under objektet. Å lage realistiske skygger er ofte det vanskeligste ved å sette sammen bilder!

Ofte må du forsiktig tegne disse skyggene for hånd med en myk pensel, men det kan også hende du kan kopiere ut skyggen fra originalbildet til det innsatte objektet, eller lage en skygge ut i fra en kopi av objektet (som du transformerer, farger sort og gjør uskarp). Det er også mulig å lage skyggen ved å bruke et Curves-lag med en maske. Som alt annet vil det variere fra situasjon til situasjon hva som er den beste løsningen.

For å få realistiske skygger er det flere ting å tenke på:

 1. Se på eksisterende skygger i bildet for referanse. Din skygge må likne på disse! Se på retning, lengde, og skarphet. Legg merke til at skygger er skarpere jo nærmere objektet det er.
 2. Bruk blending modes som Multiply (eller liknende).
 3. Et skyggeområde kan ha et fargestikk, så det er ikke sikkert du bør bruke en ren sort farge.
 4. Du kan justere Opacity på laget for å gjøre skyggen mer eller mindre gjennomsiktig.

Er det også noen lys fra scenen som må legges til å objektet? Lys som reflekteres fra overflater? I så fall anbefaler jeg å f.eks. benytte Curves-lag med lagmasker (for å begrense de til de aktuelle områdene). Som før, klipp justeringen til objekt-laget hvis det er bare objektet som skal ha justeringen.

Ps: Dette er også et godt tidspunkt for å legge til refleksjoner (hvis det er blanke overflater i bildet).

Match støy

Noe som fortsatt kanskje ikke matcher over ens er mengden støy. Zoom inn og legg spesielt merke til jevne overflater. Hvor mye støy er det? Du må antagelig legge til litt støy på det innsatte objektet.

Dette kan gjøres enten ved å lage din egen støy fra scratch, og legge på et eget lag klippet til objektet, eller å kopiere støy fra bildet det er satt inn på (anbefales hvis du finner et sted å hente støy fra).

Match noise

For å enkelt kopiere støy, lag en rektangulær markering rundt et jevnt område med synlig støy, og kopier det til et eget bilde. Kjør så High Pass filteret med en radius som gjør at du kun står igjen med støyen (normalt 2-5 px). Bruk Offset-filteret for å sjekke etter synlige kanter (de fikses lett med clone stamp/healing brush), og lagre resultatet som et Pattern (Edit > Define Pattern...).
Støyen kan nå legges på objektet vårt som et Pattern Fill-lag. Bruk et kontrast-blending mode som f.eks. Linear Light og juster Opacity til det matcher. Mer avanserte brukere kan bruke en Luminosity-maske for å finjustere mengden støy i høylys/midtoner/skygger.

Globale justeringer

Nå som bildene er satt sammen kan du gå videre med justeringer som påvirker hele bildet. Lyset/kontrast, effekter, kreative fargestikk, vignettering, osv.

Det at slike justeringer gjøres i etterkant (slik at de to delene av bildet påvirkes likt) hjelper med å binde det hele sammen.

%