% %
%

#22 InDesign Hvilken oppløsning har bildet?

I InDesign er det lurt å kontrollere at et innsatt bilde blir i god nok oppløsning etter at du har plassert det slik du ønsker.
Dette kan du gjøre i Info-panelet (Window->Info).

«Effective ppi» her er den faktiske oppløsningen bildet har i dokumentet slik du har plassert det (hvis ikke tallene før og etter x er identiske betyr det at du har strukket bildet uproporsjonalt). Som en pekepinn er 200-300 ppi nødvendig for god kvalitet på trykk.

Ps: «Actual ppi» kan ignoreres (det er oppløsningstallet lagret i bildefilen slik du ser det under «Image Size» i Photoshop).

Relaterte tips:

%