% %
%

#26 Photoshop Eyedropper Tool

Man bruker Eyedropper tool Pipette til å plukke opp farger fra bilder. Her er et par tips for å utnytte verktøyet bedre:

1. Endre sample size:

Ved å høyreklikke på bildet eller ved å gå på Options-panelet kan du få pipetten til å plukke opp gjennomsnittsfargen i et område. Dette er veldig nyttig hvis området du sampler fra ikke har en helt jevn farge (f.eks. bildestøy).

Sample size
NB: Sample Size vil også påvirke Magic Wand Tool!

2. Sample farge fra et annet program:

Du kan faktisk bruke verktøyet til å hente fargeverdier fra andre programmer på skjermen. Hvis du f.eks. har et bilde åpent i nettleseren og du vil hente en farge derfra gjør du dette ved å klikke i et bilde du har oppe i Photoshop og holde knappen nede mens du drar pipetten over det området (i nettleseren) du vil sample fra!
Merk at Sample Size ikke fungerer i dette tilfellet (fungerer alltid som «Point Sample»).

%