% %
%

#5 InDesign Place PDF uten skjæremerker

Hvis du ikke ønsker å få med skjæremerker o.l. fra en PDF når du placer den kan du huke av for «Show Import Options» i Place-dialogen.

Show Import Options

Velg så hvordan du ønsker PDF-filen beskåret ved import. Velg «Trim» for å bare få med innholdet, eller «Bleed» for innhold og utfallende (men ikke skjæremerker). Legg merke til at du her også kan velge hvilken side du vil ha hvis dokumentet har flere sider.

Place PDF

Når du er fornøy trykk «OK» og PDF-filen blir placet som vanlig (med de valgene du satte).

%