% %
%

#53 InDesign Type on a path

For å få tekst til å følge en path kan man gjøre følgende:

1. Lag en path. (Her har jeg gitt min sort kantlinje for synlighetens skyld).

Path

2. Velg «Type on a Path Tool»

Type on a Path Tool

3. Trykk et vilkårlig sted på pathen din og skriv teksten.

Text on a path

4. Hvis du merker objektet med et vanlig markeringsverktøy kan du justere plasseringen av teksten på pathen:

Text on a path

Du kan klikke og dra på de følgende håndtak:
a. Hvor teksten starter (venstre kant)
b. Hvilken side av pathen teksten skal ligge på.
c. Hvor teksten slutter (høyre kant)

%