% %
%

#55 InDesign Legg til notater (vha. nonprinting layer)

Det er flere måter å legge inn notater i et InDesign-dokument som ikke blir med på trykk.

Her er en metode:

1. Lag en tekstboks med meldingen du ønsker å legge på dokumentet. I eksempelet har jeg også laget en pil.

Tekstboks og pil

2. Åpne Layers-panelet (Window->Layers) og lag et nytt lag. Dobbeltklikk laget og fjern krysset for «Print Layer». Gi det et navn.

Layer Options

3. Med notat-objektene markert, trekk de over på det nye Notater-laget via Layers-panelet.

Change layerLayers

3. Lås laget så ikke noe havner der ved et uhell.

Locked layer

Notater-laget blir nå ikke med når du lager PDF eller printer.

%