% %
%

#6 BridgePhotoshop Behandle mange bilder samtidig (batch)

Hvis du markerer bildene du vil konvertere kan du i Bridge (og Mini Bridge i CS5) gå på menyen «Tools» og velge
Photoshop -> Image Processor…

Image Processor

Huk av for ønskede filformater (og om du vil kjøre en Photoshop action). Trykk «Run» og de konverterte bildene vil havne i en ny undermappe uten å overskrive originalene.

Ps: Du kan også finne samme funksjon rett fra Photoshop på File -> Scripts -> Image Processor...

%