% %
%

#60 InDesign Optisk margjustering

Som standard så justerer InDesign tekst ved å flytte bokstavene helt ut til venstre eller høyre kant i tekstboksen. Dette kan føre til at små tegn som punktsetting, eller bokstaver med skrå linjer (som A og V), kan se ut som de har et lite inntrykk i forhold til resten av tekstblokken. Det er dette optisk margjustering kan kompensere for.

Under Type->Story er det mulig å skru på «Optical Margin Alignment».

Story Panel

Teksten til venstre er normal, og teksten til høyre har optisk margjustering:

Optical Margin Alignment

%