% %
%

#63 Photoshop Guides

«Guides» er hjelpelinjer i dokumentet (som ikke er synlige på print). Guides i Photoshop er litt annerledes enn i InDesign og Illustrator.
Her er alt du behøver å vite for å arbeide med Guides:

Lage

  • Skru på linjalene med View->Rulers (cmd/ctrl-r)
  • Lag en ny Guide ved å klikke og dra fra linjalen.

Add Guide

Flytte

  • For å flytte en Guide velg Move Tool Move Tool (hurtigtast: hold nede cmd i OS X, ctrl i Windows). Klikk og dra.
  • Hold nede shift mens du flytter en guide så låser den seg til de små strekene på linjalen.

Slette

  • For å fjerne en Guide flytt den ut av bildet (tilbake til/forbi linjalen).
  • For å fjerne alle Guides på en gang, velg View->Clear Guides.

Remove Guide

Låse

  • Du kan låse guides ved å gå på View->Lock Guides.

Visning

  • View->Show->Guides kan du vise/skjule guides.
  • For å endre utseende på dine Guides gå til Photoshop->Preferences->Guides, Grid, Slices & Count (Mac OS) eller Edit > Preferences > Guides, Grid, Slices & Count (Windows).

Guide Options

Snap to Guides

  • Guides er nyttigst når ting «snapper» til de. For å skru dette på/av gå til View->Snap To->Guides
%