% %
%

#65 Bridge Filter Panel

«Filter Panel» i Bridge er meget nyttig når du har mange filer i en mappe og ønsker å begrense visningen til bare et utvalg; for eksempel bare TIFF-filer.

Ved standard layout finner du «Filter» nede til venstre, hvis ikke kan du få den via Window->Filter Panel.

Filter Panel

Valgene i Filter-panelet varierer ut i fra hva som befinner seg i mappen. For å skru på et filter bare klikk i listen.

Her har jeg valgt å vise bare femstjerners JPEG-bilder:

Filter

Og her har jeg valgt å bare vise filer endret i dag:

Filter

%