% %
%

#69 InDesign Skjul guides når du zoomer ut

Lei av at du har masse guides som er praktiske når du arbeider tett på siden, men som gjør det vanskelig å se når du zoomer ut?

Her er løsningen.

Lots of Guides

Det er mulig å be guides skjule seg når du treffer et bestemt zoom-nivå. Før du trekker ut nye guides gå på Layout -> Ruler Guides
Her kan du sette zoom-nivået til noe høyere, for eksempel 75 %. Da vil nye guides ikke være synlige i zoom-området <75 %.

ruler Guides

Har du eksisterende guides du vil justere, merk de, høyreklikk, og velg Ruler Guides så kan du sette innstillingen individuelt for disse.

25 % zoom: ingen guides
Hidden guides

75 % zoom: guides
Guides

Tips: Dette er ofte mest nyttig å sette opp på maldokumenter og mastere som skal benyttes mange ganger!

%