% %
%

#7 InDesign Standard dokumentfarger og stiler

Hvis du endrer på swatches, paragraph styles, fill/stroke osv. når ingen InDesign-dokumenter er åpne vil alle nye dokumenter få de nye innstillingene som standard.

Husk at du kan importere styles og swatches fra eksisterende dokumenter.

%