% %
%

#75 Illustrator Eksporter trykk-klar PDF

Når du har laget en annonse, en plakat, eller en liknende trykksak som skal sendes til et trykkeri, må du lagre en kopi som en trykk-klar PDF.

Det første du alltid må gjøre er å kontakte trykkeriet og be om nøyaktige spesifikasjoner på hvordan de vil ha filen. Spesifikasjoner vil variere avhengig av hva du produserer, hvordan det skal trykkes, og hvem som trykker det.

Først går vi gjennom noen sjekkpunkter for å se at vi har laget selve dokumentet korrekt:

 1. Kontroller at Effect > Document Raster Effects Settings... står på 300 ppi.
 2. Hvis du skal ha utfallende trykk pass på at objekter fortsetter et stykke utenfor kanten på dokumentet (3 – 5 mm er vanlig). Dette kalles «bleed».
  Bleed
 3. Pass på at du ikke har noen uønskede spotfarger (du finner de under Window > Swatches, med et slik ikon: Spot Color ). For å konvertere en spotfarge til CMYK dobbeltklikk den. Velg først «CMYK» og så «Process Color».
  CMYK Process Color
 4. Pass på at eventuelle innsatte bilder er høy nok oppløsning. For de fleste trykksaker er 300 ppi (og aldri under 200 ppi) ønskelig. Er det større trykksaker som f.eks. plakater, vil det gå bra med vesenlig lavere oppløsning (f.eks. 100-150).

Lagre filen din. Nå er vi klare til å lagre en kopi som trykk-klar PDF.

 1. Gå til File > Save As...
 2. Velg «Adobe PDF» under Format. Velg filnavn (.pdf) og trykk Save.
  Save As...
 3. Velg [Press Quality] under Adobe PDF Preset (a).
 4. Under «Marks and Bleeds» (b) huk av for «Trim Marks» (c) og fyll inn Bleeds (3 – 5 mm er vanlig). «Trim Marks» er det samme som «Crop Marks» (skjæremerker).
  PDF settings
 5. Under Output kontroller at korrekt fargeprofil er valgt (ofte vil dette være «ISO Coated v2 300%»).
 6. Trykk «Save Preset...» hvis du ønsker å lagre innstillingene for senere bruk.
  Save Preset
 7. Trykk Export, og Illustrator lager PDF-filen. Hvis du skal gjøre endringer så åpner du originalfilen og lager ny PDF. IKKE åpne PDF-filen igjen for redigering i Illustrator.

Jeg anbefaler som sagt alltid å kontakte trykkeriet først for å avklare hvilke innstillinger (dimesnjoner, bleed, fargeprofil, PDF-versjon, osv.) de ønsker på PDF-dokumenter. Noen vil også kunne gi deg et ferdig PDF-preset du kan benytte (File > Adobe PDF Presets > Define... > Load).

%