% %
%

#76 Acrobat ProIllustrator Hent ut vektorelementer fra PDF

Av og til har man behov for en logo eller annet vektorisert element, og den eneste versjonen du finner befinner seg inne i en PDF og det er vanskelig å få kopiert ut bare dette objektet.

For å hente ut et bilde se tips #31; Hent ut et bilde fra en PDF.

Det vi her kan gjøre er å hente elementet over i Illustrator. Dette kan vi gjøre på to måter;

  1. Åpne PDF-filen rett i Illustrator (kan ofte være litt mer rotete).
  2. Merke objektet/objektene i Acrobat med Tools > Advanced Editing > TouchUp Object tool
    og så høyreklikke og velge «Edit Object(s)...». Det gjør ingen ting om du markerer litt for mye.
    TouchUp Object tool

Vi har nå elementet vi ønsker åpent i Illustrator, men vi har antagelig også mye rusk og rask som må fjernes.

1. Velg Direct Selection Tool

Direct Selection Tool

2. Trekk store markeringer rundt de områdene av dokumentet du ikke behøver. Du kan forvente å finne usynlige bokser rundt de fleste objekter.

Markering
Selection

3.Trykk så delete to ganger.
Første delete vil fjerne de punktene du hadde markert (en del ting vil se ut til å forsvinne pga. clipping masks), andre delete vil fjerne resterende punkter som hørte til de samme pathene.

Slett paths

4. Gjenta punkt 2 og 3 til du kun sitter igjen med objektet du ønsker:

Slett unødvendige objekter

5. Skru på View > Outline for å kontrollere at du faktisk bare sitter igjen med det du skal.

Outline

Du kan så arbeide videre med objektet slik du ønsker; for eksempel markere det med det vanlige markeringsverktøyet og copy/paste det over i et annet dokument.

%