% %
%

#77 Photoshop Behold luminosity ved sort-hvitt-konvertering

Ordet «Luminosity» benyttes i Adobe-pakken om den oppfattede lysheten til en farge. Ved vanlig konvertering til sort-hvitt beholdes ikke dette slik at forskjellige farger kan oppfattes lysere eller mørkere etter endringen.

Den beste måten å beholde luminosity på er å bruke følgende verdier i Black & White-justeringslaget:

Black & white settings

Med disse verdiene beholder vi Luminosity (hvis du selv vil dobbeltsjekke tallene kan du sette blending mode til Color – du skal da ikke se noen endring).

Da det er vanskelig å huske disse verdiene kan vi velge Save Preset... og gi den et navn (f.eks. Luminosity) for senere bruk.

Black & white save preset

Disse innstillingene egner seg nå meget godt som et "nøytralt" utgangspunkt for alle sort-hvitt-konverteringer – og pleier å gi mindre støy.

%