% %
%

#86 InDesign Varierende sidestørrelser

I CS5 behøver endelig ikke alle sider å være like store i et InDesign-dokument. La meg derofor vise et eksempel hvor vi benytter dette til å lage et omslag som består av et oppslag (spread) med varierende sidestørrelser :

Forside: A5
Rygg: 5 mm bred
Bakside: A5

1. Jeg starter med et dokument med 3 sider (A5).

3-page document

2. For å unngå at sidene organiserer seg på egenhånd må vi høyreklikke på forsiden og fjerne haken for «Allow Document Pages to Shuffle». (Du kan alternativt fjerne haken for «Allow Selected Spread to Shuffle» hvis du ikke vil påvirke hele dokumentet).

Allow Document Pages to Shuffle

3. Trekk på plass siden som skal bli rygg.

Drag page

4. Trekk på plass siden som skal bli bakside.

Drag page

3-page spread

5. Før vi kan gjøre siden 5 mm bred må vi endre margene da de ikke kan være bredere enn siden. Med ryggen (den midterste siden) merket, sett høyre og venstre marg til 0 (Layout > Margins and Columns...).

Margins

6. Velg den nye Page Tool, og Klikk på siden.

Page Tool Page Tool

7. Øverst i kontrollpanelet (linjen langs toppen) ser du nå sidestørrelsen. Sett bredden til 5 mm.

Page Tool Options

Varierende sidestørrelse

8. Her ser du resultatet med bakside-rygg-forside.

Siden vi har satt de sammen i InDesign kan de eksporteres til PDF som et ferdig oppslag (noe som før krevde manuelt ekstraarbeid), eller som separate enkeltsider!

3-page Cover

Bonus-tips

Man kan også gå på Edit Page Size i Pages-panelet og velge Custom Size. Der har du muligheten til å legge inn nye sidestørrelser som blir lett tilgjengelige i fremtiden.

Page Size

Custom Page Sizes

%