% %
%

#87 Acrobat Pro Beskjær en PDF

Hvis man i Acrobat har en PDF med skjæremerker og man ønsker å fjerne disse (for eksempel hvis man tilrettelegger filen for bruk for skjerm og ikke har originalen) kan man gjøre følgende:

1. Åpne filen i Acrobat Professional.

PDF med skjæremerker

2. Gå til Pages (Gå til View > Navigation Panels > Pages hvis du ikke har den), høyreklikk på siden og velg Crop Pages...

Crop Pages...

3. I utgangspunktet vil Crop Box stå som 0 cm, det er dette vi nå skal endre. Gå først til Trim Box og kopier en verdiene vi ønsker; i dette tilfellet 0,741 cm.

Trim Box

4. Gå tilbake til Crop Box og lim inn igjen verdiene vi hentet fra Trim Box.

Crop Box

5. Trykk OK og siden er beskåret. Dette er ikke destruktivt så det er mulig å gå tilbake og endre CropBox igjen senere.

Beskåret

For å gjøre en PDF mindre kan du se tips #28.

%