% %
%

#92 Photoshop Blend et bilde med seg selv

Man kan på en smart måte blende et bilde med seg selv uten å lage en kopi av bildet på et nytt lag:

  1. Lag et nytt adjustment layer (for eksempel Curves, Levels eller liknende).
  2. Ikke gjør noen justeringer.
  3. Endre blending mode.

Blended adjustment layer

Noen blending modes man kan forsøke er Screen for å lysne, Multiply for å mørkne, Soft Light for kontrast, osv. Juster Opacity og benytt en maske for å begrense effekten.

Bonus-tips

Eksperimenter også forskjellige blending modes på justeringslag hvor du faktisk utfører en justering. Da kan gi mange spennende resultater. Forsøk for eksempel et Black & White-justeringslag og sett blending mode til Soft Light eller Luminosity.

%