% %
%

#96 Photoshop Endre metadata (bildeinfo)

I photoshop kan du gå til File > File Info... for å se og redigere all ekstra informasjon (metadata) som ligger med i bildefilen.

Metadata

Den mest nyttige metainformasjonen ligger vanligvis i de to første fanearkene. Fanearket Camera Data inneholder ofte også nyttig informasjon om hvilket kamera som ble brukt (og når, og med hvilke innstillinger).

Merk at noe informasjon (som for eksempel kamerainformasjon) ikke kan endres i Photoshop.

Bonus-tips

Nede ved Import...-knappen kan eksportere informasjonen du har fyllt inn (for eksempel fotograf-, copyright- og kontaktinfo) og så raskt legge den på andre bilder senere ved å klikke på den i listen eller velge Import...

Metadata templates

Jeg anbefaler sterkt å benytte Bridge til å arbeide med metadata; spesielt hvis du har behov for å legge metadata på flere bilder samtidig (det er bare å merke flere bilder om gangen mens du redigerer i metadata-panelet). Ved å benytte Bridge slipper du også å åpne/lagre JPEG-bilder for å endre metadata (noe som ville ført til kvalitetstap).

Metadata-templates du lager er felles for Photoshop og Bridge:

Append metadata

%