% %
%

#98 Illustrator Expand stroke

Illustrator har en funksjon som kalles Expand. Expands kanskje nyttigste fnksjon er at du kan gjøre en stroke om til et vanlig objekt.

1. Marker objektet.

Selected object

2. Gå til Edit > Expand... og sørg for at Fill og Stroke er huket av. OK.

Expand

3. Kantlinjen er nå forvandlet til et fyllt objekt som du fritt kan redigere som et vanlig objekt:

Expand result

Editing the expanded stroke

%