% %
%

#99 Photoshop Åpne et bilde fra en PDF

Vi har tidligere sett på hvordan man fra Acrobat kan hente ut et bilde fra en PDF. Denne uken skal jeg vise hvordan vi kan gjøre dette direkte fra Photoshop!

1. File > Open... og velg din PDF-fil.

2. Velg Images, bildet/bildene du ønsker, og trykk OK.

Open image from PDF

3. Bildet vil da åpne seg og beholde kvaliteten det hadde i PDF-filen (i motsetning til hvis du hadde valgt å åpne hele siden).

Imported image

%