% %
%

#81 InDesign Spesialtegn

Hvis du leter etter spesielle symboler eller bokstaver i en font, se sett inn spesialtegn fra font.

I InDesign eksisterer det en rekke tegn/symboler man kan sette inn i teksten som man ofte ikke finner på tastaturet. Det kan være «vanlige» symboler som © og • (kan også finnes i Glyphs-panelet), men også tegn som ser normale ut men fyller spesielle funksjoner.

Du finner tegnene i Type-menyen, og her skal jeg forklare noen av de mest vanlige:

Special Characters

Myk (diskre) bindestrek

Type > Insert Special Character > Hyphens and Dashes > Discretionary Hyphen

En myk bindestrek er usynlig, men forteller InDesign hvor et ord skal brytes. Dette er nødvendig når den automatiske tekstbrytingen bryter et ord feil. Hvis et ord ikke skal brytes, kan en myk bindestrek settes i starten av ordet.

Myk bindestrek

Hard bindestrek

Type > Insert Special Character > Hyphens and Dashes > Nonbreaking Hyphen

En hard bindestrek ser ut som en vanlig bindestrek men forteller InDesign at ordet ikke skal brytes der.

Hard bindestrek

Tankestrek

Type > Insert Special Character > Hyphens and Dashes > En-dash

Tankestrek (se korrekturavdelingen.no for rett bruk) kan lett skrives i OS X ved å trykke option+bindestrek. På Windows er det vanskeligere, og hvis du glemmer tastekombinasjonen kan du her finne den i menyen (uansett operativsystem).

- Bindestrek
– Tankestrek (En-dash)
— Lang tankestrek (Em-dash, brukes ikke i Norsk)

Sidetall

Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number

Sidetall er et spesialsymbol som alltid viser sidetallet til den aktuelle siden den befinner seg på. Ofte vanlig å plassere i bunntekst på en malside (master).

Hardt mellomrom

Type > White Space > Nonbreaking Space

Et hardt mellomrom ser ut som et vanlig mellomrom, men forteller InDesign at ordet før og etter må holdes samlet (linjen må ikke brytes på det harde mellomrommet).

Hardt mellomrom

Forskjellige typer linjebrudd («Enter»)

Type > Insert Break Character > *

Når man trykker Enter-tasten får man et nytt avsnitt, og mange er kjent med at man kan bryte en linje med Shift+Enter uten at det produserer et nytt avnsitt. Denne typen tegn kalles «Break Characters» i InDesign og inkluderer nyttige tegn som kolonneskift (Column Break) og sideskift (Page Break).

Tekstbrudd

(Jeg er litt usikker på hva disse tegnene egentlig heter på norsk, så hvis noen har norskspråklig InDesign tar jeg i mot tips!)

Bonus-tips: Hurtigtaster

I menyene kan man se hvilke hurtigtaster som er tilknyttet de forskjellige tegnene. Hvis et tegn du benytter ofte mangler hurtigtast eller du vil endre en hurtigtast kan du gjøre dette på Edit > Keyboard Shortcuts...

%