% %
%

#176 Acrobat ProBridgeIllustratorPhotoshopInDesign Fargestyring (innføring)

Dette er en kort innføring og går ikke i dybden på dette ganske store temaet. Det jeg går gjennom er ment å skape en oversikt over hva som skjer, og hvorfor. Dette vil være tilstrekkelig for de aller fleste for å få kontroll på fargene sine. Jeg vil også til slutt gi noen anbefalinger til hvordan man arbeider med dette i praksis.

Farger i RGB-fargerommet angis med en tallverdi for Rød, Grønn og Blå. Nøyaktig hvilken fargenyanse de forskjellige blandingsforholdene tilsvarer er definert i en såkalt fargeprofil (ICC-profil) som ligger vedlagt (eller henvist til) i bildefilen/dokumentet.

Dette betyr at en fargekode gir forskjellige farger avhengig av hvilken fargeprofil som er benyttet!

På RGB-filer bruker vi vanligvis sRGB (for filer som skal brukes på skjerm), men andre fargeprofiler som f.eks. AdobeRGB forekommer (AdobeRGB omfatter litt flere fargernyanser og er en smule bedre rettet mot trykk).

Alle utenheter som skjermer/printere gjengir farger forskjellig, og har derfor også tilknyttet en profil hver – noe som forteller datamaskinen nøyaktig hvordan disse enhetene gjengir forskjellige fargeverdier.

Dette betyr at en skjerm/printer vil gjengi farger feil hvis den ikke har en god/korrekt profil tilknyttet.

Fargeprofiler (ICC-profiler) er litt forenklet bare store tabeller som for hver fargekode sier at «denne RGB-/CMYK-fargekoden tilsvarer denne LAB-fargekoden». LAB er et veldig stort utstyrsuavhengig fargerom som omfatter alle fargenyanser øyet kan se – derfor brukes det som en referanse.

Hvordan vi med fargestyring får korrekte farger

Color Management Overview

Forklaring til illustrasjonen: Vi har et rødt felt angitt med fargekoden 234,0,0 og sRGB. Når datamaskinen skal vise dette på skjermen vet den at 234,0,0 i sRGB tilsvarer 50,76,66 i LAB. Den bruker så skjermprofilen for å vite at vi kan få denne fargen ved å sende fargekoden 233,0,1 til skjermen.

Skal vi printe den samme fargen, så benyttes det en i stedet en profil for printeren (i dette eksempelet CMYK). Printerprofilen forteller at 50,76,66 (LAB) tilsvarer CMYK-fargekoden 2,100,100,0 på denne skriveren.

En god sammenlikning kan være det å oversette fra et språk til et annet ved å gå via engelsk.

Viktighet av å legge ved (embedde) profil

Hvis et bilde (eller dokument) ikke har en fargeprofil definert vil det aktuelle programmet vise bildet som om det hadde den fargeprofilen som står innstillt som standard i programmet (ofte sRGB). Dette kan selvsagt være en helt annen profil en det bildet egentlig ble laget med, og man mister kontroll over fargene!

Her er en illustrasjon som viser hvordan mye en oransjefarge i RGB og en grønnfarge i CMYK vil avvike hvis man legger på feil profil selv om fargekoden er nøyaktig den samme:

Color value shown with different profiles

Som vi ser er det kritisk å embedde (korrekt) profil på bilder/dokumenter da fargeverdiene alene ikke forteller stort.

Hvis du f.eks. hadde et herlig bilde av en frisk appelsin lagret i AdobeRGB så blir det som vi ser meget skuffende hvis programmet antar at bildet var i sRGB...

For å embedde/tilordne en profil i Photoshop kan du gå til Edit > Assign Profile...

Konverter til en annen profil

Bilder kan lett konverteres til en annen profil. Typiske eksempler er at man konverterer fra Adobe RGB til sRGB for å legge ut på nett, eller at et dokument konverteres til en CMYK-profil når man eksporterer en PDF som skal til trykk.

Da endrer maskinen fargeverdiene for å (best mulig) beholde fargen så lik som mulig når den får den nye profilen.

Converted color values

For å konvertere et bilde i Photoshop velg Edit > Convert to Profile...
Du kan også velge Image > Mode > RGB/CMYK hvis du en sjelden gang har behov for å bytte fargerom, men vær obs på at den da konverterer til den RGB/CMYK-profilen du har satt i dine Color Settings (Edit > Color Settings).

Jeg anbefaler sterkt å aldri konvertere bildefilenene dine til CMYK.

Programmer uten fargestyring

Mange programmer mangler fargestyring (for eksempel Word, PowerPoint, mailprogrammer og nettsider), og disse programmene vil ignorere fargeprofilen i bildet og sende fargeverdiene direkte til skjermprofilen (eller anta at fargene er sRGB).

Den fargeprofilen som ligger nærmest en gjennomsnittskjerm er sRGB. Dette betyr i praksis at du bør konvertere alle bilder til sRGB hvis de skal benyttes på nett eller sees av personer uten profesjonell programvare. Hvis du har brukt en annen fargeprofil som f.eks. AdobeRGB eller ProPhotoRGB vil fargene bli veldig dårlige.

Hvilken profil har bildet?

En grei måte å følge med på hvilken fargeprofil et bilde har i Photoshop er å ta opp den lille menyen nede til venstre i et bilde og huke av for Document Profile. Da vises det nederst i vinduet.

Show Color Profile

Du kan også se det i Info-panelet ved å slå det på under Panel Options (panelmenyen oppe til høyre).

I Bridge vises det i Metadata-panelet:

Metadata in Bridge

Konvertering til CMYK

CMYK-fargerommet er generelt mye mindre enn RGB-fargerommet, det betyr at det er mange farger i RGB ikke kan gjengis i CMYK. Når man konverterer fra en fargeprofil til en annen vil de fargene som ikke kan gjengis (som standard) bli endret til nærmeste farge som kan gjengis – noe som vil føre til tap av detaljer (hovedsakelig et problem i veldig mettede farger). Vær derfor obs på at du kanskje må gjøre litt selektive justeringer i slike områder for at det skal se bra ut.

Du kan simulere konverteringen uten å skadet bildet ved å benytte Soft Proof.

RGB and CMYK

Vi skal normalt aldri konvertere selve bildefilene manuelt til CMYK. Skal et foto printes profesjonelt ville jeg hørt med det aktuelle trykkeriet om hva de foretrekker, men en bildefil ville jeg da i utgangspunktet levert som sRGB (med embedded profil).

Sender man dokumenter i form av PDF-filer til et trykkeri ønsker trykkeriet normalt at man selv har foretatt CMYK-konverteringen (dette gjøres i selve PDF-eksporten fra f.eks. InDesign). Da er det kritisk for god fargegjengivelse at man på forhånd har avtalt med trykkeriet om hvilken CMYK-profil de ønsker skal benyttes (og om den skal embeddes eller ikke). Da har man også sitt på det rene hvis resultatet ikke blir som forventet.

Hvis du er usikker på hvilken profil du skal bruke ved sending av CMYK til trykk, benytt «ISO Coated v2 300% (ECI)». Last ned.

Kalibrering (lage ICC-profiler)

Skjerm- og printerprofilene jeg nevnte tidligere må man normalt lage selv for å få et godt resultat.

Når man kalibrerer en utenhet, som en skjerm eller printer, benytter man et måleinstrument som måler fargene (f.eks. Colormunki eller i1). Medfølgende programvare oppretter en icc-profil som du så kan benytte. Har du ikke kalibreringsutstyr følger det heldigvis ofte med standardprofiler til printere fra produsentene man kan benytte frem til man får tak i kalibreringsutstyr, men vær obs på at du da ikke kan stole helt på fargene (og du må bruke papir/blekk fra produsenten som stemmer over ens med profilene).

Skjermer er enkle å kalibrere, mens utskrifter er mer møysommelige å måle – og det må gjøres for hver eneste papirtype du ønsker å benytte (da forskjellig papir påvirker utskriften forskjellig).

Husk at enheter slites og endrer seg over tid, så det er lurt å kalibrere på nytt en gang i blant.

Mine råd til enkel fargestyring

  1. Sett Color Settings for hele Adobepakken fra Bridge. Bruk forhåndsinnstillingen «Europe General Purpose 3» hvis du ikke har spesielle behov, men jeg anbefaler at man endrer standard CMYK-profil til «ISO Coated v2 300% (ECI)» (Last ned). Det kan også være en idé å slå på at man ønsker advarsler når man åpner bilder med manglende eller avvikende profil.
  2. Har du mulighet bør du kalibrere alle skjermer og skrivere du ønsker å benytte.
  3. Jobb med bilder utelukkende som RGB (ikke CMYK eller LAB).
  4. Alltid legg ved (embed) fargeprofilen.
  5. Benytt sRGB hvis du er litt usikker og vil være på den trygge siden, eller hvis bildene primært er ment for bruk på nettsider, web, presentasjoner, osv.
  6. Benytt AdobeRGB o.l. kun hvis du er komfortabel med fargestyringen og vet hvordan bildene skal brukes videre.
  7. Mottar du bilder uten fargeprofil, assign selv en profil før du gjør justeringer for å unngå fremtidige overraskelser.
  8. Sett inn bilder direkte som RGB i InDesign og Illustrator, ikke konverter de til CMYK først. Pass i stedet på at du ved eksport for trykk konverterer PDF-filen til ønsket fargeprofil (under «Output»).

Relaterte tips

%